Categorie:

Governance in de nieuwe economie

15 Mar. 2010

Een duurzame doelstelling is snel bepaald. Realisatie blijkt vaak een stuk complexer. In algemene zin is een bekend feit dat 70% van projecten niet leidt tot gestelde doelstellingen. Duurzaamheidsprojecten zijn blijkbaar niet anders.

Wat dan te doen om sneller meer beweging naar duurzaamheid te boeken? Hoe komt het nu dat de wijze waarop organisaties handelen niet tot duurzame situaties leidt? Is de huidige governance ingericht al ingericht voor een nieuwe economie?

 Governance in de oude wereld wordt vooral als een IC/AO vraagstuk beschouwd. Met een focus op controle en regeldruk. Governance in het nieuwe tijdperk lijkt meer te omvatten. Dit omvat ook omgang met ontwikkelingen als samenwerken in netwerkrelaties; coöperatieve modellen die duurzamer blijken als hiërarchische modellen. Een focus op voorbeeldgedrag van bestuurders, bijvoorbeeld met betrekking tot uitgekeerde bonussen, waar voorheen nadruk lag op plannen en beleid. Toegenomen ketenverantwoordelijkheid. De huidige consumptiemaatschappij is geënt op het steeds weer oproepen van consumentenbehoeften en het vervangen van producten door nieuwe versies. De toekomst is een duurzame economie die zich kenmerkt door het efficiënt gebruik maken van grondstoffen en energie, het terugdringen van de vraag en hiermee het beperken van onnodig energieverbruik en overmatige consumptie. Voor de resterende behoefte zoveel mogelijk inzetten op duurzame producten en energie ook vooral hergebruik en benutting van wat er al is. Hierbij past een verantwoordelijkheid voor de gehele keten van ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en management. Deze toegenomen ketenverantwoordelijkheid leidt ook tot de noodzaak om beter samen te werken met stakeholders. De complexiteit van vraagstukken vraagt samenwerking met anderen om te profiteren van hun mogelijkheden, middelen en kennis.

 Governance zou als doel moeten hebben het aan te zetten tot een omgeving waarin duurzame keuzes tot stand komen. Een omgeving waarin bijvoorbeeld centraal staat dat een keuze voor duurzame energie en recycling meer oplevert dan de huidige keuze voor verspilling. Een omgeving waar vanuit innerlijk moreel ethische verantwoordelijkheid bepaalde opties niet langer als mogelijkheid worden beschouwd ondanks het feit dat hier op kt geld mee is gemoeid. Een ook een omgeving waarin inspiratie en het benutten van individuele kracht een basis is voor het realiseren van betekenisvolle waarde.

Het realiseren van de juiste omgeving vraagt om nieuwe uitgangspunten als basis. Misschien moeten we dit gaan uitspreken om zo een begin te maken met het onderzoeken van andere uitgangspunten voor governance en sturen op duurzaam resultaat.

Anita de Wit

"The secret of change is to focus all off your energy not on fighting the old
but on building the new"

Meer over Anita »

Reacties

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.