Categorie:

HR onderbelicht aspect van duurzaamheid?

4 Apr. 2013

De uitdagingen waar we voor staan in de komende decennia liggen niet alleen in duurzaam gebruik van energie en grondstoffen, maar zeker ook in een duurzaam “gebruik” van de mens. Door TNO worden de kosten van toenemende werkdruk en de verschijnselen van ziekte die daarvan het gevolg zijn, geschat op ongeveer vier miljard euro per jaar.

Ondernemingen benutten slechts een deel van de capaciteiten die ze in huis hebben. Steeds meer mensen hebben behoefte aan betrokkenheid, het gevoel een zinvolle bijdrage te leveren. Waar organisaties nog overwegend zijn ingericht volgens de modernistische uitgangspunten van de vorige eeuw; efficiency, massa productie, een focus op techniek en het rendement van investeringen en organisaties als machines.

 Mensen die in hun kracht staan leveren betere prestaties. Steeds vaker blijkt dat organisaties die investeren in groei en ontwikkeling van mensen, niet alleen positieve resultaten bereiken op gebieden als betrokkenheid en motivatie maar ook qua innovatie. Innovaties waardoor werkprocessen verbeteren, kosten worden bespaard en succesvolle nieuwe producten geïntroduceerd konden worden. Human Capital staat (nog) niet op de balans. Kijkend naar een beeld van toekomstige organisaties dan lijkt het heel waarschijnlijk dat in 2030 groei is vervangen door welzijn. Het succes van organisaties zou daarmee deels afhankelijk zijn van de gezondheid van haar mensen. En gezondheid van mensen wordt beïnvloed door wijze waarop organisaties  georganiseerd zijn. Waarom hier niet op voorsorteren ?

Anita de Wit

"The secret of change is to focus all off your energy not on fighting the old
but on building the new"

Meer over Anita »

Reacties

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.