Moreminds

Duurzaam is een ander denkmodel. Een denkmodel dat gaat over samenhang en dwarsverbanden. Netwerken,  combineren en hergebruiken. ´Meer doen met minder´ in plaats van ´minder is meer´.  Divers in plaats van uniform. Effectief in plaats van efficiënt. Van hiërarchie naar netwerk. We verschuiven van een economie en samenleving gestoeld op logische, lineaire en computerachtige kwaliteiten naar een economie en samenleving gestoeld op inventieve, empathische en holistische kwaliteiten. Overleven of gedijen in dit conceptuele tijdperk vraagt om een ander denkmodel. Wij ondersteunen in het proces hiernaar toe. Anita de Wit - Oprichter Yellowminds 

300x200_leeg.png

Playing a different game

The financial crisis, ecological and social questions created a new reality. We need a new new mental model to come to new solutions. Lees verder »

Playing a different game

Anders kijken om
te komen tot andere oplossingen. Ander ontwerp, andere verbindingen en andere waarde creatie.