Actuele projecten


ReBlend Innovatie Platform

Hoe zou het zijn als we resttextiel van samengesteld materiaal die geen waarde meer lijkt te hebben, zouden kunnen recyclen tot nieuwe vezel en nieuw textiel? En zo de negatieve balans tussen tijdelijkheid van consumptie en blijvende negatieve impact naar een positieve te keren.
Ingezameld textiel is voor ongeveer de helft herdraagbaar. Deze wordt verkocht aan vooral Oost-Europa en Afrika. Het restant deel bestaat voor een deel uit textiel van materiaal dat (bijna) volledig uit katoen bestaat. Voor dit gedeelte zijn tal van initiatieven in ontwikkeling om te komen tot een steeds groter percentage gerecycled katoen. Het andere deel bestaat vooral uit polyster, viscose en acryl in wisselende samenstellingen. Voor dit gedeelte zijn er weinig mogelijkheden om te komen tot hergebruik op gelijkwaardig niveau. Dit is het restgedeelte waar ReBlend op toespitst.

ReBlend is een beweging ter ondersteuning en aanjaging van het gebruik van gemengd resttextiel dat nu in laagwaardige toepassingen of verbranding verdwijnt. Door upcycling van resttextiel zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en worden textiele materialen gecreerd met een minimale ecologische impact. Dit in tegenstelling tot nieuwe materialen die de mode& textielbranche tot één van de meest vervuilende branches maken met een hoog verbruik van water en pesticiden.

Eerste prototypes opgeleverd - deze illustreren dat van gemengd textielafval nieuw garen en nieuw textiel voor mode & interieur gemaakt kan worden. Een jurk en trui van 100% gerecycled resttextiel zijn gelanceerd tijdens Amsterdam Fashion week zomer 2014. Deze laten zien dat gerecycled materiaal geen toevoeging nodig heeft en een volwaardige positie kan innemen binnen high end fashion. 

Samenwerking met Studio Sillekens. Founding partners van ReBlend zijn Humana, Texperium, Ahrend en By Brown. Het pilot traject is gefinancierd door partners en Stichting Doen.  http://reblend.nl/


De wereld in GEEL – opstart

Een oproep aan ondernemers om mee te denken te en te werken aan het uitvinden en verder vormgeven van de nieuwe economie. Doel van het project is de ontwikkeling van ´infrastructuur´ ter ondersteuning van ondernemers om gezamenlijk een brug te maken tussen maatschappelijke ontwikkelingen, aanknopingspunten, ideeën en een verdienmodel. De pilot is gericht op ondernemers in West-Friesland. 

 

Eerdere projecten o.a.:  

Ontwikkeling benchmark duurzaamheid voor pensioen uitvoerder. Model ter bepaling positionering ten opzichte van concurrenten. Score duurzaamheid op deelgebieden pensioen & vermogensbeheer, mens & bedrijf, grensoverschrijdende samenwerking en behoorlijk bestuur. 

Ontwikkeling Sustainable Balanced Scorecard voor vermogensbeheerder om zichtbaar te maken in hoeverre de gewenste duurzame identiteit concreet wordt in relatie tot producten en diensten, omgang met medewerkers en maatschappij en inrichting van de organisatie. Naast huidige positie is vooral gekeken naar aanknopingspunten voor de toekomst.

Publicatie “Durf te twijfelen en deel dilemma’s, bestuurders over intergemeentelijke samenwerking”. Beschrijving praktijk van samenwerking vanuit de optiek van de bestuurder. Waar fusies en schaalvergroting vaak als oplossing worden gezien voor bestaande maatschappelijke vraagstukken schetst de publicatie een beeld waarin specifieke vraagstukken doelgericht en ondernemend worden aangepakt met een samenwerkingsverband toegespitst op de specifieke context.