What

We support cross industry innovation with concept development, change & program management.

 

How

We create new value circles by ReThinking, ReDesign and ReConnecting.

 

Why

We believe sustainability is about playing a different game.  To blend perspectives and new values in search for smarter solutions.  To change  focus from minimizing negative impact to maximizing positive impact. 

 

 

Anders gezegd, we zijn een netMerk van mensen met diverse achtergrond die beweging naar een nieuwe economie willen aanjagen en ondersteunen. We organiseren initiatieven en ontwikkelen business concepten rond een maatschappelijk vraagstuk. Op eigen initiatief én in opdracht van bestaande organisaties. Een specifiek vraagstuk vormt het beginpunt voor het initiëren, organiseren en coördineren van samenwerking tussen partijen uit de keten. We werken projectmatig aan vitale oplossingen die energie geven aan mensen, een positieve maatschappelijke impact opleveren en zorgen voor innovatie en langdurig economisch rendement. 

 

We belief ..

Duurzaamheid is meer dan het toevoegen van ecologische en sociale aspecten aan bestaande producten, diensten en processen. Door anders te kijken, ontstaan nieuwe mogelijkheden, nieuwe verbindingen, andere ontwerpen en meervoudig resultaat.  

TO PLAY A DIFFERENT GAME – om zo duurzaamheid & innovatie te verbinden en concreet resultaat te organiseren.